Výroba piva zo starých odrôd 

V rámci aktivity "Přenos výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do praxe a jeho další komercializace subjekty působícími v příhraničním regionu" byla partnery z cílové skupiny vyrobena piva ze starých odrůd ječmene.

Aktivity pro vytváření vazeb a spolupráce mezi cílovými partnery a brněnským pracovištěm Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave se zúčastnili následující cíloví partneři:

  • agaSSe, s.r.o. (IČ 35886218) pivovar Turák & vnuk Stará Turá (Trenčanský kraj)
  • Ing. Vojtěch Tľčik, PhD. SHR (IČ 30032547) (Trnavský kraj)
  • Prvý piešťanský pivovar, s. r. o. (IČ 36739596) Piešťany (Trnavský kraj)
  • Minipivovar VALÁŠEK, s.r.o. (IČ: 26861208) Vsetín (Zlínský kraj)
  • Raven Trading, s.r.o. (IČ 44847521) Záhlinický pivovar (Zlínský kraj)
  • Slavkovský pivovar, s.r.o. (IČ 29313678) Slavkov u Brna (Jihomoravský kraj)

Cíloví partneři měli možnost vyzkoušet si pokusně výrobu piva ze starých odrůd ječmene Stupický staročeský a Chlumecký. Slad z týchto odrůd byl vyroben ve sladovně firmy Raven Trading s.r.o. v Záhlinicích.

Podle metodiky, na které se cíloví partneři dohodli, vyrobili pivo. 6. 4. 2020 byly vzorky piv vyrobené z odrůdy ječmene Stupický staročeský cílových partnerů převzaty a 24. 5. 2021 byly převzaty i vzorky piv vyrobené z odrůdy ječmene Chlumecký. Ihned na to začala ve VÚPS jejich analýza. Každý cílový partner obdržel pouze analýzy svého piva. Někteří cíloví partneři pojali tuto akci marketingově a vyrobili pro svá piva speciální etikety: