Výsledky projektu

Seminár: Výroba piva z tradičných odrôd jačmeňa (Záhlinice, Česká republika) 21. 11. 2019 

Seminár bol zameraný na:

  • využitie zdrojov génových bánk pre obnovenie tradičných, krajových odrôd jačmeňa určených na výrobu sladu a piva
  • výrobu sladov z tradičných odrôd jačmeňa so zameraním na hodnotenie ich kvalitatívnych parametrov
  • skúsenosti a praktické rady pre výrobu piva z tradičných, krajových odrôd jačmeňa spojené s exkurziou v Záhlinickom pivovare a sladovni

Ďalšie plánované semináre

Šľachtenie nových odrôd jačmeňa pre sladovníctvo (Piešťany, Slovenská republika)

.........................

Degustácie pív (Trnava, Slovenská republika)

.........................