Výsledky degustácie experimentálnych pív zo starých odrôd jačmeňa

Na tomto mieste si môžete porovnať Váš dojem z degustovaných nápojov s výsledky degustácie, ktoré sú vyjadrené tromi spôsobmi:

  • histogramy udávajúce početnosť odpovedí v danej kategórii s daným počtom bodov,
  • priemerné hodnoty vyjadrené radarovým grafom a
  • priemerné hodnoty znázornené stĺpcovým grafom so štandardnými odchýlkami hodnotenia.