Stupický staročeský

Jarní ječmen pěstovaný po tisíciletí na území Slovenska a Česka je možno rozdělit do několika typů. Jedním z těchto typů byl "staročeský typ", který se pěstoval hlavně po obou stranách řeky Labe a v nížinách Plzeňska (1). Ze staročeského typu ječmene, byla v roce 1926 individuálním výběrem vyšlechtěna odrůda Stupický staročeský (někdy též Selecty staročeský (2) nebo Selecty Staročech (3)). Odrůda byla zařazena mezi velkozrnné ječmeny, které mají zrno velké a protáhlé a ve sladařství velmi ceněné (3).

V roce 1943 (4) byla odrůda Selecty Staročech popsána následovně: "středně raný až pozdnější, sláma dlouhá, klasy velmi dlouhé, zrno delší, plné, jemné, středně vzdorný poléhání, pivovarský ječmen, i pro vyšší polohy s chudšími půdami."

Další popis odrůdy Stupický staročeský je z roku 1952 (5): "Pozdní, vegetační doba 110 dní (90 - 124). - Výška stébla 86 cm (42 - 128). - Klas převislý, dlouhý řídký. - Zrno velké, dosti plné, dosti jemné, dobré sladařské hodnoty; absolutní váha 45,5 g (34,5 - 54), hektolitrová váha 69,5 kg (61,5 - 73,5); obsah dusíkatých látek v sušině 12,5 % (11,2 - 13,8). - Středně odolný vůči poléhání, značně vzdorný vůči sněti prašné. - Vhodný i pro vyšší polohy a chudší půdy. Osivo může být naposledy uznáno ve sklizňovém roce 1953"

V roce 1953 byl zkoumán vzorek odrůdy Stupický staročeský na brněnském pracovišti VÚPS. Zrno ječmene obsahovalo 11,09 % dusíkatých látek a 59,68 % škrobu. Ze zrna byl vyroben slad s extraktem 77,7 % (5).

(1) Lekeš, J.: Šlechtění jarního ječmene v ČSSR. Vědecké práce Výzkumný ústavů zemědělských, ÚVI MZLV Praha 1964

(2) Lekeš, J.: Původ československých odrůd sladovnického ječmene a jejich vliv na šlechtění předních světových sladovnických odrůd v zahraničí. Slezský ústav ČSAV v Opavě 1961

(3) Černý, L.: Obiloviny. Úroda Praha 1951

(4) Anonym: Rádce pro výběr odrůd na území Protektorátu Čech a Moravy. Agrární nakladatelská společnost s. r. o., Praha 1943.

(5) Trkan, M., Svědirohová, M., Dvořák, G., Olbrecht, M.: Výzkum a výběr vhodných odrůd pivovarských ječmenů pro výrobu exportních sladů. Závěrečná zpráva, VÚPS, Brno 1954.

Ing. Psota Vratislav, CSc.
Analytická zkušební laboratoř - Sladařský ústav Brno
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský