Seminár III - on-line

  Názov: Senzorické hodnotenie pív zo starých odrôd jačmeňa

  Miesto: Trnava, Slovenská republika
  Dátum: 11. 6. 2021

Seminár bol zameraný na:

Prednášky:

 • Praktické využitie génových bánk 
 • Sladovnícka kvalita starých odrôd jačmeňa
 • Chemická analýza pív  
 • Senzorická analýza pív 
 • Prednáška k degustácii experimentálnych nápojov

Degustácia:

 • Riadená on-line degustácia pripravených experimentálnych nápojov 

Odborné prezentácie, ktoré odzneli na on-line seminári, si môžete prezrieť aj Vy: