Seminár II

Názov: Šľachtenie k odolnosti voči suchu a na sladovnícku kvalitu 
Miesto: Piešťany, Slovenská republika
Dátum: 3. 12. 2020 

Seminár bude zameraný na: 

  • Šľachtenie jačmeňa v zmenených klimatických podmienkach
  • Možnosti uplatnenia genetických zdrojov tolerancie voči suchu pri šľachtení jačmeňa
  • Kvalita sladu vybraných odrôd jačmeňa
  • Vplyv negatívnych faktorov pestovateľského prostredia na metabolóm jačmeňa
  • Rôznorodosť sledovaných znakov jačmeňa
  • Odolnosť historických odrôd jačmeňa v súčasných klimatických podmienkach