Kontakty

Kontaktný e-mail pre ďalšie informácie: info@gereba.sk


Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

AZL-Sladařský ústav Brno

Mostecká 971/7

614 00 Brno

Česká republika 


Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 

Výskumný ústav rastlinnej výroby 

Bratislavská cesta 122 

921 68 Piešťany 

Slovenská republika


Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2

917 01 Trnava

Slovenská republika